Teknik

Den nya bilindustrin

Bilindustrin har utan tvekan varit ostabil under de senaste åren. Marknaden har gått både upp och ner, utvecklats olika i olika delar av världen och varit en av de industrier som diskuterats och debatterats flitigast. Vad man har diskuterat är industrin framtid, som hos vissa varit utan hot medan andra sett den som väldigt mörk.  Helt klart är att bilindustrin nu står inför en tid av förändringar där man behöver våga vara drastiska för att ha en chans att överleva. De företag som vågar anta nya utmaningar och gå nya vägar, samtidigt som man bibehåller en hög kvalitet, kommer förmodligen att ha en större chans att överleva långsiktigt. Men branschen kommer utan tvekan att utsättas för en gallring där inte lika många aktörer som tidigare kommer att ha möjligheten att få vara med och dela på kakan.

Allt fler vill köpa begagnat

En av de drastiska lösningarna som kommer att krävas, bland annat när det gäller just för bilmärket Citroen, som idag är Peugeot Citroen, är att dra ner på antalet anställda. Detta kommer man att tvingas att göra för att rädda industrin och inte påverkas alltför mycket av branschens nya klimat. Men vad innebär detta för oss som konsumenter? Vi som kommer att fortsätta att använda de produkter och de bilar som industrin väljer att tillverka? Även hushållens ekonomi har varit sämre på många håll i världen under de senaste åren. Något som har gjort att man hellre köper begagnat än nytt, eftersom att begagnade bilar både innebär lägre kostnader och lägre risker. Stora och professionella aktörer inom denna sektor, som Frontbilar.se kommer att ha större chanser till att fortsätta leverera precis som vanligt.  Något som gör att allt fler personer förmodligen kommer att börja handla begagnade bilar istället för nya direkt från fabriken.

Bil, släp och sparsam körning

Hos många är anledningen till att ha en bil, det faktum att det skapar fördelar som inte kan uppnås med andra transportmedel som exempelvis tåg eller buss. De unika fördelarna handlar om att kunna ta med sig så mycket packning som möjligt eller transportera större föremål med en släpvagn, än att ta sig själv och sin familj mellan olika mål. Ska man jobba i trädgården är bil och släpvagn ett betydligt mer bekvämt alternativ än något annat alternativ. Är man en av dem som vet att man kommer att använda en trailer ofta, lönar det sig förmodligen att köpa en. Antingen själv eller i en förening tillsammans med ens grannar. Beställ här, där man också kan läsa mer om de olika modellerna.

Sparsam och säker körning även med släp

När man kör med släp är det precis lika viktigt att köra ansvarsfullt som det är annars. Tänkt på att hålla hastigheterna på vägarna, dels blir ekipaget lättare att manövrera och dels tar man en större hänsyn till de andra bilförarna i trafiken.  I övrigt gäller de klassiska förhållningsreglerna, som att planera sin körning, undvika tomgång och att så ofta som möjligt motorbromsa istället för att slita på bromsen. Fler tips på hur man får en mjukare körstil finns här.

Reservdelar till broderfolket i väst

Norge är ett land som på många sätt påminner om Sverige. Det är inte bara språken i länderna som är lika: de har även många likheter på andra sätt.

  • De är glest befolkade.
  • Avstånden är stora.
  •  Vädret och klimatet innebär stora påfrestningar på karosser och motorer.

Sedan finns det många skillnader också. Sverige har inga serpentinvägar. Norge har inte samma raggarkultur som Sverige har. I Norge finns det heller inga A-traktorer, det är en typisk svensk uppfinning.

Handel över gränsen

Likheterna mellan natur och klimat i Sverige och Norge gör att bilförare i de två länderna har mycket att lära av varandra. Norrmännen är dessutom vana vid att åka till Sverige för att handla. Nu behöver de inte åka lika långt i alla situationer längre. Sverige har nämligen exporterat reservdels-e-butiken Skruvat västerut. Skruvat Norge har det mesta man kan behöva till de flesta olika bilmodeller, framför allt sådant som slits av regn, hagel, snö och vägsalt.

Till skillnad från Danmark, där Skruvat också nyligen öppnade en webbutik, har norrmännen en viss beundran för Sverige. Den sträcker sig dock inte hur långt som helst. Oljan har gjort norrmännen mer självsäkra, men då kan de också bjuda på att svenskarna säljer reservdelar till dem.